Hlavní menu Nákupní košík 0 položek za

Udělejte si radost parádním rodinným zážitkem

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Zákazníka, resp. Obdarovaného, tedy příjemce těchto služeb, nutné pro hladkou komunikaci s těmito osobami, budou ze strany Servis HKP, s.r.o. využity výhradně pro účely rezervace služeb včetně potřebných změn. Zákazník, příp. Obdarovaný projevuje kromě souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami též souhlas s využitím jeho osobních kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění této služby a také pro účely firemních rozborů a statistik na dobu časově neomezenou.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od Zákazníka, Zákazník prohlašuje a stvrzuje, že získal souhlas od příjemce služeb s poskytnutím osobních údajů v uvedeném rozsahu. Příjemce služeb potvrdí svůj souhlas a správnost tohoto uvedeného prohlášení tím, že odebere od Servis HKP, s.r.o. požadované služby.

Zákazník, případně Obdarovaný má právo přístupu a opravy svých osobních údajů včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, tedy i právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány elektronicky v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění) a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb. Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou dodavatelů služeb a třetích osob zajišťujících doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v nejmenším nutném rozsahu pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email).

Veškeré materiály a informace na internetových stránkách Servis HKP, s.r.o. jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo stran s ním spolupracujících a nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez jeho písemného souhlasu.